Milleks rakenduste haldusteenus?

Üha suurema arvu ettevõtete jaoks sõltub nende äri edu (või ebaedu) IT-rakenduste toimimisest. Kuidas aga tagada, et ärikriitiline rakendus toimiks vastavalt nõuetele ka aastaid peale kasutuselevõttu? Kes reageerib siis kui midagi juhtub? Selleks on rakenduste haldusteenus (Application Management).

 

Kinnisvaravaldkonnas on arendus ja haldus selgelt lahus

Ehitussektoris on välja kujunenud erinevad rollid, kinnisvara arendajad (ehitusfirmad) ja kinnisvara haldajad (haldusfirmad). Objekti ehitab valmis ehitusfirma ning seejärel projekt antakse üle kinnisvara haldusfirmale, kes tagab objekti korrashoiu vastavalt kokkuleppele kliendiga.

Kortermaja puhul on haldusteenuse pakkuja kursis antud maja eripärasustega (kus asub elektrikilp, soojasõlm, liftide hooldusvahemikud jms). Seega pöörduvad korteriomanikud kinnisvara haldusteenuse pakkuja poole (majahalduri), kes omab vajalikke ligipääse hoones. Majahaldur suhtleb vajadusel kolmandate osapooltega (soojus, elekter, toruabi jne), kui mõne rikke põhjuseks on arendaja ehituspraak siis pöördutakse garantii ajal arendaja poole.

Tarkvara arendusteenuse pakkujad on tihtipeale sundseisus ning peavad tegelema ammu lõpetatud ning üle antud projektidele toe pakkumisega – mis on aga midagi, mida tehakse põhitöö (uute projektide) kõrvalt ning mille osutamisest ei olda vaimustatud või see ei ole üldse võimalik (puhkused, inimesed lahkunud vms).

Üldiselt ei tohiks klient eeldada, et tema tarkvara arenduspartneril on üle aasta peale projekti lõppu üldse ressursse ja tähelepanu, et tegeleda kliendi ärikriitiliste olukordade päästmisega. Kui aga on tegu ärikriitilise rakendusega, siis oleks mõistlik tagada, et on olemas osapool kellel on olemas vajalikud ligipääsud ning oskused, et vajadusel rakendust taaskäivitada, selle integratsioonide ja automaatprotseduuride toimivust testida ning vajadusel rakendus varukoopia pealt taastada – selleks on rakenduste haldusteenus.

 

Milliseid riske maandab rakenduste haldusteenus?
1. Üks konkreetne osapool kes tegeleb intsidentide lahendamisega;
2. Katkestuste minimiseerimine. Monitooritakse ning tegeletakse ennetusetegevustega, reageeritakse süsteemi poolsete veateadete peale (negatiivset kasutajakogemuse ennetamine);
3. Ründeturvalisuse tõstmine ning rünnetele reageerimine;
4. Teenuse taastamisvalmiduse kontroll ning valmisolek teenuse taastamiseks;
5. Lahenduse toimimise dokumenteerimine;
6. Intsidentide haldus ning teenuste toimimise ülevaade juhtkonnale (SLA Report).

Rakenduste haldusteenuse eesmärgiks on tagada, et ettevõtted saaksid julgelt toetuda oma rakendustele ja tegeleda enda põhi äriga. Vabastame tarkvaraarendusettevõtted mineviku projektidele tugi ning haldusfunktsiooni pakkumisest, et tegeleda efektiivsemalt arendusega.

 

Upitech OÜ
Upitech OÜ rakenduste haldusteenuse pakkuja. Haldame eriotstarbelisi e-tervise rakendusi ning unikaalseid e-kaubanduse lahendusi. Klientideks on mitmed suurettevõtted Baltikumis.
Lisainfo: www.upitech.ee

tugi_ja_haldusteenus

Jaga artiklit
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookShare on Google+