Kuidas rakendust monitoorida?

Rakenduse jälgimise ehk monitoorimise all peetakse silmas rakenduse kui ka rakenduse poolt kasutatavate süsteemide regulaarset kontrolli, mille tulemused hilisema vaatamise tarbeks salvestatakse. Kuidas rakendust monitoorida? Mis eeliseid annab monitoorimine? Lahenduseks on mitmetasemeline monitoorimine. Rakendustel on erinevad eesmärgid[…]