Kuidas rakendust monitoorida?

Rakenduse jälgimise ehk monitoorimise all peetakse silmas rakenduse kui ka rakenduse poolt kasutatavate süsteemide regulaarset kontrolli, mille tulemused hilisema vaatamise tarbeks salvestatakse. Kuidas rakendust monitoorida? Mis eeliseid annab monitoorimine? Lahenduseks on mitmetasemeline monitoorimine.

Rakendustel on erinevad eesmärgid alustades informatiivsetest kodulehtedest kuni digitaliseeritud ja automatiseeritud töövahendini välja (nt projektijuhtimise tarkvara). Vastavalt rakenduse eesmärgile saab juba hinnata vajaminevat monitoorimise lahendust. Üldjuhul saab jagada monitoorimise kolme kihti – kliendi , rakenduse  ja serveri. Kliendi kihis vaatame rakendust kliendi poolt vaadatuna. Rakenduse kihis vaatame rakendust seest poolt ning serveri kihis jälgime rakenduse vundamendiks olevat serverit.

Kliendi kihis mängib olulist rolli rakenduse eesmärk. Kodulehtedele piisab üldjuhul avalehe avamise ning kindla sõna olemasolu kontroll. Viimane on eriti tähtis, kuna rakendus võib olla ka selliselt katki, et kasutajale kuvatakse tühi avaleht. Rakendused, mille funktsionaalsus sõltub teistest süsteemidest (e-pood laosüsteemist ja tarnija tarneviiside liidestusest) vajavad juba nende liidestuste kontrolli, et avastada funktsionaalsuse probleemid. Keerukamatele infosüsteemidele tuleb luua automatiseeritud ehk samm monitorid, millega kontrollitakse süsteemi funktsionaalsust. Näiteks kas toodet on võimalik otsida ja seejärel ostukorvi lisada.

Rakenduse kihis jälgitakse süsteemseid logisid, mis tuvastavad kasutaja toimingu või automatiseeritud töö tõttu rakenduse vea seisundi. Üldjuhul teavitab kasutaja veast hiljem, mis raskendab vea põhjuse leidmisest, sest vajalikku informatsiooni on raske kätte saada. Halvemal juhul kasutaja ei teavitagi ning proovib hiljem toimingut uuesti teostada. Monitorid teavitavad probleemist koheselt ning vea põhjus võib olla likvideeritud selleks hetkeks kui kasutaja teavitab või proovib uuesti teostada vähendades negatiivset kasutajakogemust.

Serveri kihi monitoorimine on tugi ja haldusteenuse vaatest vajalik kõigil ülalmainitud rakenduse liikidel. Jälgitakse protsessori, mälu ja kõvaketta kasutust. Tänu sellele on võimalik teostada ennetusetegevused vähendamaks katkestuse riski. Kõvaketta täitumisel võib kaduda osa funktsionaalsust kuni rakenduse töö lakkamiseni. Kõrged protsessori ja mälu kasutused võivad viidata konfiguratsiooni probleemidele või lihtsalt rakenduse populaarsusest tingitud suurenenud ressursi vajadusele.

Mitmetasemeline monitoorimine annab parema ülevaate rakenduses toimivast ning läbi selle on võimalik kiiremini tuvastada vea põhjus. Samuti võimaldab see tegeleda ennetusetegevustega. Ülaltoodu on tüüplahendused ning iga rakendus on omapärane ning vajab erilist lahendust.

Upitech OÜ
Upitech OÜ rakenduste haldusteenuse pakkuja. Haldame eriotstarbelisi e-tervise rakendusi ning unikaalseid e-kaubanduse lahendusi. Klientideks on mitmed suurettevõtted Baltikumis.
Lisainfo: www.upitech.ee

 

Jaga artiklit
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookShare on Google+